Viewing entries tagged
Urdd

Llwyddiant Catrin yn Yr Urdd / Success for Catrin at Yr Urdd

Llongyfarchiadau i Catrin James, Pensaer rhan dau George + Tomos a enillodd cystadleuaeth Adeiladwaith Yr Urdd a noddwyd gan ACT Training, yn Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 

Congratulations to Catrin James, a Part two Architect here at George +Tomos who won the construction competition at this year’s Urdd, sponsored by ACT Training

Da iawn Catrin

CAJ Eisteddod_n.jpg